Ph.d.-kandidatutvalget (STIP-HF)

Fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som jobber for å fremme interessene og synspunktene til ph.d.-kandidater

stiphf.png

Mikrofon med personar i bakgrunnen
Foto: 
Magnus Halsnes

Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet.

STIP-HF er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som jobber for å fremme interessene og synspunktene til både interne og eksterne ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet. 

 • Mindre bilder: 
  Om STIP-HF

  STIP-HF, ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg.

 • Mindre bilder: 
  Saker

  STIP-HF jobber for at ph.d.-kandidatene ved HF skal få en best mulig tid som unge forskere.

 • Mindre bilder: 
  Møter og arrangement

  STIP-HF avholder ordinære møter vanligvis en gang i måneden, og arrangerer allmøter, lunsjmøter og eventuelt andre arrangement for ph.d.-kandidatene.

 • I media

  Her er reportasjer og leserbrev med STIP-HF som helhet eller med medlemmer i STIP-HF.