Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

studiekvardag

Studentane fortel

Les kva studentane seier om studia og studentmiljøet.

hf-bygget4.png

Studenter på UiB-campus
Foto:
Emil W. Breistein

Livet som HF-student er konsentrert rundt Nygårdshøyden. Avstanden er kort mellom lesesalar, kantine, forelesingssalar og bibliotek.

Korleis er det å studere humanistiske fag, og korleis er livet utanom studia?