Hjem

Det humanistiske fakultet

Leiinga ved fakultetet

Den øverste leiaren ved Det humanistiske fakultet er dekanen, som også er Fakultetetsstyret sin leiar. 

Dekanen leiar verksemnda ved fakultetet innafor rammer sett av Universitetsstyret, instruksar frå rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fatta av Fakultetsstyret.

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglege leiinga av fakultetet sin administrasjon.

Fagleg leiing

Administrativ leiing


Dekan
Jørgen Magnus Sejersted

Prodekan for forsking og formidling
Anne Beate Maurseth

Prodekan for utdanning og internasjonalisering
Claus Huitfeldt


Fakultetsdirektør
Kim Ove Hommen

Underdirektør
Susanne Ostendorf