Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Akademisk skrivesenter

Akademisk skrivesenter var et pilotprosjekt 2014-2016. Perioden er nå avsluttet, og det diskuteres hvilken drift som senteret skal tilby i fremtiden.

skrivesenteret2.png

Studenter inntar Universitetsbiblioteket
Studentene inntar biblioteket (1961)

Akademisk skrivesenter tilbyr skriveverksted, seminarer og individuell veiledning i oppgaveskriving til studenter på bachelor- og masternivå.

Individuell veiledning

Hva får du på en veiledningstime?

 • Du kan bestille veiledningstime knyttet til eget behov og til alle stadier i skrivingen: brainstorming av ideer, utvikling av disposisjon, revisjon av utkast eller ferdigstillelse av tekst.
 • Skriveveilederen svarer først på det du er opptatt av, og samarbeider så med deg for å finne andre innfallsvinkler til å forbedre utkastet.
 • Alle avtaler varer i utgangspunktet i en halv time.
 • Du kan gjerne avtale et oppfølgingsmøte enten med samme eller med en annen veileder i etterkant av konsultasjonen.

Hvordan få best utbytte av skrivekonsultasjonen?

Vi ber deg om selv å ta ansvar for å forberede hver konsultasjon. Vi kan ikke "fikse" teksten din, men vi kan hjelpe deg å bli en bedre og sikrere akademisk skribent.

Ditt ansvar:

 • Ta med en kopi av oppgaveformuleringen.
 • Ta med notater, ideer og utkast. 
 • Ta med noe å skrive på (papir, laptop).  
 • I forkant av besøket bør du tenke over hva du ønsker å få ut av konsultasjonen, fortell veileder hva du ønsker å jobbe med. 
 • Gjør avtale med Skrivesenteret i god tid før oppgaven skal leveres. Skriveveilederne kan ikke hjelpe deg dersom du ikke har tid til å revidere teksten etter konsultasjonen.

Skriveveilederens ansvar:

 • Skriveveilederen vil begynne med å fokusere på det du tror bør gjøres for å forbedre utkastet.
 • Skriveveilederen vil komme med forslag, ikke undervise deg eller gi karakter.
 • Skriveveilederen vil stille spørsmål for hjelpe deg videre med utkastet.
 • Skriveveilederen vil snakke med deg om vinkling, utvikling av innhold, organisering av materialet og bevissthet omkring lesergruppe.

Hva skriveveilederen ikke gjør:

 • Skriveveileder vil ikke rette eller språkvaske tekstene dine.
 • Skriveveileder vil ikke skrive teksten for deg.
 • Skriveveileder vil ikke gjette eller anslå hvilken karakter teksten vil få.

Kurs og seminarer

For tiden har vi ingen kurs eller seminarer.