Hjem

Det humanistiske fakultet

Publikasjoner

Et utvalg vitenskapelige publikasjoner ved Det humanistiske fakultet.

gamal_bok.png

gamal bok
Foto:
Emil W. Breistein

En fullstendig oversikt over publikasjonene til den enkelte forsker finnes i databasen Cristin. Her er også formidlingsaktivitet registrert. Forskerne har dessuten egne profilsider hvor de legger inn publikasjoner, forskningsfelt og kompetanse.

Skriftserier

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har driftet, og drifter en rekke skriftserier, mellom annet Filosofiske smuler og Wittgensteinarkivet sin skriftserie.