Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

om fakultetet

Tall og fakta

Det humanistiske fakultet er det nest største fakultetet ved UiB, både når det gjelder studenttall og antall fag det undervises i.

illfoto_hf_2.png

Studenter på Sydneshaugen
Foto:
Eivind Senneset

Det humanistiske fakultet ble etablert i 1948, da Universitetet i Bergen ble formelt konstituert. Da var det allerede en lang tradisjon av arkeologisk, folkloristisk og lingvistisk forskning i regi av Bergen Museum som kan dateres tilbake til slutten av 1800-tallet. Dette tjente som utgangspunkt for det nye fakultetet. Siden da har det vokst til å bli det største på UiB, i form av studenter og antall fag det undervises i.

Fakultetet har rundt 3000 studenter og 450 ansatte, derav 75 stipendiater og 15 postdoktorer.

Det uteksamineres omlag 415 bachelor- og masterkandidater i året og mellom 25 og 30 p.hd.-kandidater.

Fakultetet er delt inn i fire institutter og to sentre: