Hjem

Det humanistiske fakultet

Prisar ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet deler ut tre prisar: Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og ein pris for unge forskarar.

prisutdeling3.jpg

Glade vinnere av Det humanistiske fakultet sine priser 2016
Dekanatet sammen med glade vinnere av Det humanistiske fakultet sine priser 2016. Prisene ble utdelt og feiret på Ad fontes.
Foto:
Ingvild A. Eide

Fristen for å nominerer kandidatar til prisane er 1. september.

Dei tre prisane blir utdelt på eit felles arrangement i haustsemesteret.