Hjem

Det humanistiske fakultet

Prisar ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet deler ut tre prisar: Formidlingsprisen, Spurveugleprisen og ein pris for unge forskarar.

prisutdeling3.jpg

Glade vinnere av Det humanistiske fakultet sine priser 2016
Dekanatet saman med glade vinnarar av Det humanistiske fakultet sine prisar i 2016. Prisane blei utdelt og feira på Ad fontes.
Foto:
Ingvild A. Eide

Fristen for å nominere kandidatar til prisane er 1. september.

Dei tre prisane blir utdelt på eit felles arrangement i haustsemesteret.