Hjem

HMS-portalen

Nyheter

Merk om kjemikalier med gammel etikett

Fra og med 1. juni 2017 må alle kjemikalier være merket i henhold til CLP.

Alle kjemikalier som kjøpes inn skal være merket ihht CLP (Classificcation, Labbelling and Packaging). Nå skal også eldre kjemikalier ved UiB merkes på denne måten. Det vil si at nye etiketter må klistres på den eldre emballasjen.

Hva som kreves av ny merking:

  • H-setninger
  • Farepiktogram

Kjemisk navn, formel og annen informasjon skal ikke endres.

Mer informasjon: