Hjem

HMS-portalen

CIM-kurs, modulen krisehåndtering

Trenger du å friske opp CIM-kompetansen?

CIM er UiBs støtteverktøy for risiko, sikkerhet og beredskap. Dette kurset gir en kort innføring i CIM med fokus på praktisk bruk av funksjonalitet i modulen krisehåndtering. Kurset gjennomføres på PC-stue.

Målgruppe: Ansatte som har roller i beredskapsgrupper/-arbeid ved egen avdeling/fakultet. CIM må være implementert ved avdeling/fakultet eller skal ta det i bruk høsten 2017.

Påmelding innen 13. september