Hjem

HMS-portalen

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

Sprøytestikk

Bildet viser hender med en sprøyte

Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium. Se HMS-portalen for mer informasjon og påmelding.