Hjem

HMS-portalen

Kurs i avfallshåndtering

HMS-kurs for ansatte som arbeider på laboratoriet.

Målgruppe

  • Obligatorisk: Avfallskontakter
  • Andre: Alle ansatte som håndterer avfall

Kursinnhold
Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Mål
Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Kurset er fulltmen du kan melde deg på venteliste.