Hjem

HMS-portalen

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet påvirker humøret, reduserer stress og forebygger en rekke sykdommer. UiB ønsker å stimulere til og tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle ansatte.

colourbox3285542.jpg

Bildet viser en person som sykler.

UiB-ansatte kan benytte alle SIB sine treningstilbud til redusert medlemspris. Aktiviteter som sykling, jogging, fjellturer og ballspill kan også være gode alternativer. Noen har kanskje mulighet for å gå eller sykle til jobb? Det finnes flere låsbare sykkelskur på campus, og arbeidet med å ytterligere forbedre sykkel- og garderobeløsninger fortsetter. I tillegg har vi et eget bedriftsidrettslag med et bredt utvalg av aktiviteter.

I lenken under kan du lese mer om de ulike treningstilbudene du som UiB ansatt kan benytte.

Fysisk aktivitet for UiB ansatte i arbeidstiden

Fra høsten 2015 er det også mulig for ansatte å trene inntil 1 time per uke i arbeidstiden. Det er utarbeidet premisser for hvordan fysisk aktivitet kan gjennomføres. Alle aktiviteter må avklares med leder. I tillegg oppfordres ledere i samarbeid med verneombud å legge til rette for mindre aktiviteter  (5-10 min).

Enhetene står fritt til å sette i gang egne treningsaktiviteter for sine ansatte. Det er i samarbeid med Sammen Trening (tidligere SiB) satt opp 4 gratis treningstimer, 2 på Studentsenteret og 2 i Årstadveien 25. Høsten 2017 har ikke Sammen Trening mulighet for å tilby gruppetime på Årstad. Det arbeides for å finne en løsning på dette. I mellomtiden vil det være mulighet for egentrening på Årstad i samme tidsrom som tidligere (fredager kl. 11:15-13:15).For tilgang her må man kjøpe egen chip, kr. 45,- og denne må kjøpes i åpningstiden (etter kl. 15), da senteret ikke er betjent på formiddag. På Studentsenterer vil det være mulighet å benytte svømmehall og styrkerom i samme tidsrom som gruppetimene blir gjennomført.