Hjem

HMS-portalen

Laboratoriekurs for nyansatte

Laboratoriekurs for nyansatte er et spesialtilpasset kurs for ansatte ved UiB som har laboratoriet som arbeidsplass.

Målgruppe: Nyansatte på laboratoriet.

Kursinnhold
Kurset gir informasjon om relevante lover, regler og retningslinjer. Trygg håndtering av kjemikalier, biologiske helsefarer og risikovurdering vil vektlegges.

Verneutstyr, verneinnretninger, avfallshåndtering, avvikshåndtering, ergonomi og systematisk HMS-arbeid vil være sentrale tema.

Tidspunkt: 5. oktober, kl. 09.00-12.00

Sted: C. G. Sundts hus, møterom A og B