Hjem

HMS-portalen

Vold og trusler

UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Retningslinjer for håndtering av vold og trusler skal bidra til å forebygge, sikre god håndtering og oppfølging av vold og trusselsituasjoner.

Retningslinjene gjelder vold og trusler utøvd av tredjepart og omfatter hele virksomheten og alle ansatte ved UiB. Med tredjepart menes i denne sammenheng personer som ikke er ansatt ved UiB og som truer og utøver vold mot en UiB-ansatt i dennes arbeidssituasjon.

Retningslinjene tydeliggjør ansvar, krav til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler.

Vold og trusler mellom ansatte og/eller leder håndteres i henhold til UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering og Retningslinjer for varsling.

Trakassering mellom ansatte håndteres gjennom Retningslinjer for konflikthåndtering og Retningslinjer for varsling.