Hjem

HMS-portalen

Hvordan kan jeg bidra?

Både studenter og ansatte kan bidra ved å gjøre enkle, miljøvennlige grep i studie- og jobbhverdagen.

Slik er du bærekraftig på jobben

Studenter/ansatte

Energi

 • Skru av lyset når du går, og alltid på slutten av arbeidsdagen 
 • Skru av datamaskin, skjerm, tilleggsutstyr eller annet elektronisk utstyr når du går hjem for dagen
 • Still inn temperatur ved hjelp av termostaten på veggen, ikke ved skru opp ovnen og åpne vinduet
 • Webmøter sparer tid, og IT-avdelingen tilbyr flere videokonferanseløsninger 

Avfall

 • Reduser papirforbruk ved å printe tosidig og i svart-hvitt, og helst skriv ut mindre ved å arbeide digitalt
 • Reduser forbruk av engangsartikler ved å unngå pappkopper og -tallerkener på møter (be SIB om å la være å levere dem)
 • Gjenbruk møbler og datautstyr så mye som mulig, og kontakt Eiendomsavdelingen for å høre hvilke møbler de har på lager
 • Kildesortér avfallet ditt, eller spør Eiendomsavdelingen om kildesortering i bygninger der det ikke finnes

Transport

Innkjøp

 • Lær om miljømerker for å kunne velge miljøvennlig når du foretar innkjøp
 • Unngå småinnkjøp, siden emballasjen ofte er mye større enn produktet du mottar, og du i tillegg unngår unødig frakt

Klima

 • Spis grønnere mat fra studentkantinene 
 • Reis mer klimavennlig både til og fra jobb, og i arbeidstiden

Verneombud

Undersøke temaer som angår både arbeidsmiljø og det ytre miljø på vernerunder:

 • Gjenbruk
 • Kildesortering
 • Papirforbruk
 • Belysning
 • Varme
 • Sykkelparkering
 • Farlig avfall
 • ENØK-tiltak

Ledere

 • Praktiser Miljøfyrtårnarbeidet som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Inkluder miljøinformasjon i «Informasjon til nytilsatte», for eksempel om sykkelparkering, elbilparkering, campusbuss, videokonferanser, gjenbruk, kildesortering, eller farlig avfall