Hjem

HMS-portalen

Sikkerhet

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81. Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) varsles først.