Hjem

HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.
Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted som gir deg forebyggende informasjon om sikkerhet og hjelp til hva du skal gjøre i en krisesituasjon.
Alle kjemikalier skal være merket i henhold til CLP og eldre kjemikalier må merkes om med nye farepiktogrammer.
Alle ansatte ved UiB inviteres til å bli med på årets Sykle til jobben-aksjon. I år frister vi også med flotte premier!
Universitetet i Bergen vil, gjennom vårt medlemskap i Klimapartnere Hordaland, delta i en større reisevaneundersøkelse i slutten av uke 8.
Universitetet har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for funksjonsperioden 2017-2018.
Tirsdag 29.11 fra kl 13-15 vil det arrangeres Mini-messe for kontorstoler på Studentsenteret.
Ved å melde fra om HMS-avvik bidrar du til å gjøre arbeidsmiljøet ditt tryggere.
Tilbudet om trening for ansatte ved UiB fortsetter også i høst.
UiB tar i bruk elektronisk deklarasjonsskjema for farleg avfall.
Fra og med uke 21 til og med uke 24 vil tidspunktene for ansatt timene på Studentsenteret bli justert til sommertid. Fra uke 25 til 33 vil instruktørtimene for UiB-ansatte utgå, men det er mulig å drive egentrening som tidligere mandag (klokken 15:15-16:00) og torsdag (klokken 07:30-08:15). Følg ellers med på SIB sine hjemmesider for eventuelle endringer i åpningstider.
I løpet av april har hele Universitetet i Bergen blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.
Fra og med uke 11 vil det bli satt opp en ekstra gruppetreningstime for UiB ansatte ved SiB Årstad.
UiB har inngått ny rammeavtale for synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller.
Ansatte ved UiB kan etter avklaring med leder trene inntil 1 time per uke, i arbeidstiden.
UiB innfører digitalt system for melding av HMS-avvik. I løpet 2016 skal alle fakultet og avdelinger ta det i bruk.
Fra høsten 2015 er det mulig å trene inntil 1 time per uke i arbeidstiden, etter avklaring med leder.
I slutten av juni ble Sentraladministrasjonen, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. I løpet av 2015 skal resten av UiB følge etter.

Sider