Hjem

HR-avdelingen

Nasjonal nettverkskonferanse for likestilling og mangfold i universitets- og høyskolesektoren

10.- 11. april skal Universitetet i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet være vertskap for den nasjonale Nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i norsk UH-sektor. Målgruppen er likestillingsmedarbeidere, ledere og HR. Overordnede tema er seksuell trakassering, mangfolds- og likestillingsledelse og ubevisste fordommer.

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Møtene arrangeres med støtte fra Kif-komiteen.

I 2018 er Universitetet i Bergen vertskap for nettverkskonferansen. Ledere, HR og likestillingsmedarbeidere inviteres til et faglig program hvor overordnede tema vil være seksuell trakassering, mangfolds- og likestillingsledelse og ubevisste fordommer. Universitetet i Bergen samarbeider med Høgskulen på Vestlandet om årets program.   

PROGRAM:

Tirsdag 10. april

10.15: Registrering

10.45: Velkommen ved Margareth Hagen, prorektor Universitetet i Bergen

11.00 - 12.45: Mangfold- og likestillingsledelse

Gro Mjeldheim Sandal, professor, Universitetet i Bergen

Arnfinn H. Midtbøen, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Ashan Nishantha, direktør, Diskrimineringsnemda

Panelsamtale

Lunsj

13.45 - 15.45: Seksuell trakassering 

Tone Bergan, psykologspesialist, Universitetet i Bergen

Karl-Heinz Frank Reichert, rektor, Universitetet i Agder

Jan Fredrik Hovden, professor, Universitetet i Bergen

Christine M. Jacobsen, Instituttleder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Panelsamtale

15.45 - 16.15: Balanse-Bergen og mentorveileder

Anne Marit Skarsbø, likestillingsrådgiver, Universitetet i Bergen

Siren Erichsen, rådgiver, Høgskulen på Vestlandet

Mona Grindheim Matre, rådgiver, Universitetet i Bergen 

19.00: Festmiddag i Universitetsaulaen

 

Onsdag 11. april 

09.00: Velkommen ved ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen

09.30 - 11.00: Ubevisste fordommer

Yael Harlap, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen  

Curt Rice, rektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, leder av Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Panelsamtale

Pause

11:15: Berit Rokne, rektor, Høgskulen på Vestlandet

11.45: Skeivt arkiv, Universitetet i Bergen

12.15: Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

12:30: Lunsj og vel hjem!

 

 

 

Vedlegg