Hjem

HR-avdelingen

Lærling ved UiB

Har du lyst til å bli lærling ved UiB?

Våre lærefag:

 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • IKT-servicefaget
 • Laboratoriefaget
 • Byggdrifterfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Mediegrafikerfaget

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for spesialisering
 • God faglig veiledning
 • Spennende fagmiljø og sosialt miljø!

Hvor kan du få læreplass?

På et institutt – der forskning og undervisning skjer

På et fakultet - som er et større administrativt fellesskap

I en administrativ avdeling – med spesielle oppgaver for hele universitetet

Hvordan søker du?

Søk ved direkte til UiB ved å følge gitte instruksjoner (kommer når det nermer seg) innen 15. februar. Du bør også søke gjennom VIGO med søknadsfrist 1. mars.

Når begynner du?

Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars, med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

 

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 27 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 27 utgjør for tiden kr 321 800 før skatt. Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende lønnsprosent gjennom læretiden:

 • Første halvår: 30%
 • Andre halvår: 40%
 • Tredje halvår: 50%
 • Fjerde halvår: 80%

 

Arrangementer for lærlinger

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB! Vi ønsker å legge godt til rette for trivsel, blant annet ved å legge til rette for at lærlingene har et nettverk seg imellom. Derfor arrangere vi lærlinglunsjer hver måned! Vi arrangerer også en mottaksuke i august hvor nye lærlinger får bli kjent med hverandre og med UiB.

 

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, kan du henvende deg til følgende kontaktpersoner:

Generelt om å være lærling ved UiB:  Grete Birkenes

Kontor- og administrasjonsfaget: Grete Birkenes

IKT-servicefaget: Mary Stien Rørdal

Laboratoriefaget: Elin Myhrvold Riple

Byggdrifterfaget: Beathe Gjertsen 

Mediegrafikerfaget: Grete Birkenes