Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Alexander Richard Craig-Cravens bilde

Alexander Richard Craig-Craven

Avdelingsingeniør

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Alex.Craven@uib.no

Heike Eicheles bilde

Heike Eichele

Senioringeniør, MD PhD

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 90

Heike.Eichele@uib.no

Hege Folkedals bilde

Hege Folkedal

Administrasjonssjef

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 78
 • +47 913 78 775

Hege.Folkedal@uib.no

Nina Harkestads bilde

Nina Harkestad

Avdelingsingeniør

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 37

Nina.Harkestad@uib.no

Liv Karin Heldals bilde

Liv Karin Heldal

Seniorforskningstekniker

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 13

Liv.Heldal@uib.no

Randi Hopsdals bilde

Randi Hopsdal

Seniorforskningstekniker

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 08

Randi.Hopsdal@uib.no

Katarzyna Anna Kazimierczaks bilde

Katarzyna Anna Kazimierczak

Forskningstekniker

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Katarzyna.Kazimierczak@uib.no

Benedicte Mjeldheims bilde

Benedicte Mjeldheim

Seniorforskningstekniker

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 13

Benedicte.Mjeldheim@uib.no

Robert Murisons bilde

Robert Murison

Instituttleder

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 25
 • +47 480 14 163

Murison@uib.no

Anne Marie Røds bilde

Anne Marie Rød

Senioringeniør, ph.d.

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 60 02

Anne.Kinn@uib.no

Kristine Alice Gotaas Stefferuds bilde

Kristine Alice Gotaas Stefferud

Førstekonsulent

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 00
 • +47 975 57 104

Kristine.Stefferud@uib.no

Mo Yan Yuens bilde

Mo Yan Yuen

Førstekonsulent, Studiekonsulent

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 68 72
 • +47 975 57 103

Mo.Yan.Yuen@uib.no

Anne Øfsthuss bilde

Anne Øfsthus

Seniorforskningstekniker, Senior forskningstekniker ved IBMP

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 60 71

Anne.Ofsthus@uib.no