Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Kristine Alice Gotaas Stefferuds bilde

Kristine Alice Gotaas Stefferud

Førstekonsulent, Nevropsykologisk poliklinikk

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

  • +47 55 58 62 00
  • +47 975 57 104

Kristine.Stefferud@uib.no

Mo Yan Yuens bilde

Mo Yan Yuen

Førstekonsulent, Studiekonsulent

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

  • +47 55 58 68 72
  • +47 975 57 103

Mo.Yan.Yuen@uib.no

Anne Øfsthuss bilde

Anne Øfsthus

Seniorforskningstekniker, Senior forskningstekniker ved IBMP

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

  • +47 55 58 60 71

Anne.Ofsthus@uib.no