Hjem

Institutt for fysikk og teknologi

ny stipendiat

Håkon Sandven

haakon_sandven.jpg

Håkon Sandven

Den 15. august startet jeg som doktorgradsstipendiat her på IFT, hvor jeg skal jobbe innenfor optikk- og atomfysikkgruppen med Børge Hamre som veileder. Fokuset skal være på marin optikk knyttet opp mot miljøovervåkning og optiske egenskaper til plankton og andre partikler i vannsøylen.

Jeg er 25 år gammel, oppvokst med utsikt til Fanafjorden sør for Bergen og studerte til bachelorgraden i fysikk på IFT, men reiste så til utlandet i noen år. Først til Hong Kong på utveksling på slutten av bachelorgraden, deretter til eksotiske Stockholm, der jeg tok mastergrad i plasmafysikk. Årene i utlandet var flotte og lærte meg mye, men jeg er veldig glad for å være tilbake i Bergen. Dette inkluderer å sitte inne og jobbe i Bergensværet, men også å dyrke mine fritidsinteresser, som i hovedsak er ute i friluft og inkluderer blant annet fjellturer både til fots og på ski i tillegg til terrengløping.