Nyhet
16.06.2010

Polarforskning i front

ICESTAR er et UiB-ledet IPY-prosjekt som har studert hvordan solvinden overfører energi til magnetosfæren både over nordpolen og sørpolen. Da Nikolai Østgaards forskningsgruppe kunne slå fast at nordlyset og sørlyset ikke er speilbilder av hverandre, fikk de forsiden på Nature.