Hjem
Click

Institutt for fysikk og teknologi

Fakta om instituttet

Fakta om IFT

Institutt for fysikk og teknologi er ett av åtte institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Til instituttet hører for tiden 35 faste vitenskapelig tilsatte, 8 professor/førsteamanuensis II stillinger, 30 teknisk-administrative tilsatte og 30 forskere og postdoktorer. Instituttet har ca. 80 PhD-studenter, ca. 130 mastergradsstudenter og ca. 250 bachelorstudenter. Instituttet uteksaminerer hvert år omlag 15 PhD-kandidater og 55 masterstudenter. Årlig omsetning totalt er ca. 120 MNOK.