Hjem
Click

Institutt for fysikk og teknologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi

Arve Aksness bilde

Arve Aksnes

Rådgiver

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 480 26 563

Arve.Aksnes@uib.no

Thomas Riis Bjørnsens bilde

Thomas Riis Bjørnsen

Overingeniør, Birkelandssenteret/Mikroelektronikk

Institutt for fysikk og teknologi

Thomas.Bjornsen@uib.no

Bergit Brattekåss bilde

Bergit Brattekås

Institutt for fysikk og teknologi

Bergit.Brattekas@uib.no

Yi-Chun Chens bilde

Yi-Chun Chen

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 50

Yi-Chun.Chen@uib.no

Grete Kvamme Erslands bilde

Grete Kvamme Ersland

Administrasjonssjef

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 59
 • +47 975 14 907

Grete.Ersland@uib.no

Torstein Frantzens bilde

Torstein Frantzen

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 906 56 484

T.Frantzen@uib.no

Øyvind Frettes bilde

Øyvind Frette

Instituttleder

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 60
 • +47 995 23 142

Oyvind.Frette@uib.no

Gjert Furhovdens bilde

Gjert Furhovden

Førstekonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 61
 • +47 924 63 875

Gjert.Furhovden@uib.no

Henriette Gallefosss bilde

Henriette Gallefoss

Førstekonsulent, Økonomi

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 416 99 512

Henriette.Gallefoss@uib.no

Georgi Genovs bilde

Georgi Genov

Senioringeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 29 97

Georgi.Genov@uib.no

Kari Hallands bilde

Kari Halland

Førstekonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 64

Kari.Halland@uib.no

Hanne Litleskare Hammers bilde

Hanne Litleskare Hammer

Seniorkonsulent, Økonomileder

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 62

Hanne.Litleskare.Hammer@uib.no

Kjetil Vedelden Heitmanns bilde

Kjetil Vedelden Heitmann

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 71

Kjetil.Heitmann@uib.no

Per Heradstveits bilde

Per Heradstveit

Avdelingsingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 01

Per.Heradstveit@uib.no

Tran Thi Hieus bilde

Tran Thi Hieu

Husholdsbestyrer

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 988 12 788

Tran.Hieu@uib.no

Karen-Margrete Hovlands bilde

Karen-Margrete Hovland

Konsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 06

Karen-Margrete.Hovland@uib.no

Hanne Israelsens bilde

Hanne Israelsen

Seniorkonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 66

Hanne.Israelsen@uib.no

Katarzyna Kosela-Dordevics bilde

Katarzyna Kosela-Dordevic

Førstekonsulent, Administrativ koordinator BCSS, økonomi

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 46 71

Katarzyna.Kosela-Dordevic@uib.no

Roald Langøens bilde

Roald Langøen

Avdelingsingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 21
 • +47 922 09 875

Roald.Langoen@uib.no

Rachid Maads bilde

Rachid Maad

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 63

Rachid.Maad@uib.no

Villy Nielsens bilde

Villy Nielsen

Førstebetjent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 17 86
 • +47 992 05 998

Villy.Nielsen@uib.no

Kåre Njøtens bilde

Kåre Njøten

Senioringeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 38

Kare.Njoten@uib.no

Irlin Nylands bilde

Irlin Nyland

Førstekonsulent, studie (i permisjon)

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 91

Irlin.Nyland@uib.no

Werner Olsens bilde

Werner Olsen

Overingeniør, Elektronikk

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 44

Werner.Olsen@uib.no

Elin Pedersens bilde

Elin Pedersen

Seniorkonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 47

Elin.Pedersen@uib.no

Thomas Poulianitiss bilde

Thomas Poulianitis

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 04

Thomas.Poulianitis@uib.no

Bilal Hasan Qureshis bilde

Bilal Hasan Qureshi

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 70
 • +47 939 46 571

Bilal.Qureshi@uib.no

Attiq Ur Rehmans bilde

Attiq Ur Rehman

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 29 59

Attiq.Rehman@uib.no

Maja Elise Rostads bilde

Maja Elise Rostad

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 31 76

Maja.Rostad@uib.no

Bjørn Samelins bilde

Bjørn Samelin

Overingeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 34 41

Bjorn.Samelin@uib.no

Charles Sebastiampillais bilde

Charles Sebastiampillai

Seniorforskningstekniker

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 22
 • +47 975 78 734

Charles.Sebastiampillai@uib.no

Jakob J. Stamness bilde

Jakob J. Stamnes

Professor Emeritus

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 18
 • +47 957 70 066

Jakob.Stamnes@uib.no

Therese Kolstad Stegens bilde

Therese Kolstad Stegen

Førstekonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 26 71

Therese.Stegen@uib.no

Endre Ivar Sæs bilde

Endre Ivar Sæ

Førstekonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 91

Endre.Se@uib.no

Shiming Yangs bilde

Shiming Yang

Senioringeniør

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 83 28

Shiming.Yang@uib.no

Kavitha Østgaards bilde

Kavitha Østgaard

Seniorkonsulent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 41
 • +47 479 22 514

Kavitha.Oestgaard@uib.no