Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

For ansatte

Prosjektledelse - Helseforskningsloven

Her finner du informasjon om interne rutiner for Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) i forbindelse med helseforskningsloven (HFL).

Medlemmer av Internkontrollutvalget (IKU)

 • Tone Bjørge (leder)
 • Kari Juul
 • Jannicke Igland
 • Øystein Ariansen Haaland
 • Trine Anniken Larsen
 • Siri Smith 

Forskningsfinansiering

Her finner du en oversikt over de mest vanlige finansieringskildene for eksternt finansierte forskningsprosjekter

EURAXESS (Nasjonal portal for forskerrekruttering og mobilitet)

  Rombestilling

  Fra og med høsten 2017 innfører UiB et nytt system for bestilling av undervisningsrom. Dette skjer i forbindelse med innføringen av TP, som er UiBs nye system for undervisnings- og eksamensplanlegging.

  Alle ansatte kan bestille undervisningsrom til møter og lignende i TP:Rombestilling.

  Merk at ikke alle undervisningsrom er bookbare, og at det på enkelte rom ligger merknad om hvem som kan bruke rommet. Timeplanfestet undervisning har førsteprioritet i undervisningsrommene.

  For mer informasjon

  Bestillinger

  Bruk lenka under for å bestille varer og tenester:

  Alle bestillingar skal gå gjennom bestillingssystemet, inkludert også møter, postere, trykking, språkvask, bøker. Fyll ut felta i skjemaet, og klikk Submit. Skjema med bestilling går direkte til bestillarar ved Instituttet. Du bestiller alt av varer og tenester via dette skjemaet.