Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttråd IGS

Her finner du møteplan, innkallinger og protokoller for instituttrådsmøtene. Instituttrådsmøtene er åpne for alle ansatte på IGS (men kun rådsmedlemmer har tale- og stemmerett).

2017

Møteplan 2017:

  • 15. februar
  • 21. juni
  • 27. september
  • 15. november

Innkallinger og sakslister

Innkalling 15.02.17 (PDF)

Innkalling 21.06.17 (PDF) 

Innkalling 27.09.17 (PDF)
 

Referater

Referat 15.02.17 (PDF)

Referat 21.06.17 (PDF)

Referat 27.09.17 (PDF)

2014

Møteplan:

  • Onsdag 24. september 2014
  • Onsdag 10. desember 2014

Instituttrådsmøtene holdes i Elisabeth Ljunggrens rom klokken 13:00.

Innkallinger og sakslister

Innkalling og saksliste 24.09.2014

Innkalling og saksliste 25.06.2014
Revidert notat sak 14/14 Bistillinger, møte 25.06.2014

Innkalling og saksliste 12.02.2014

Referater:

Referat 24.09.2014 

Referat (rev.) 25.06.2014

Referat 12.02.2014