Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Administrasjonen ved IGS

Administrasjonssjef IGS: Siri Smith-Giske 

Ekspedisjon:

Doreen Ryland
Madeleine Økland - lærling
Mina Alami - lærling
Silje K. Amundsen Mossefinn 

Tlf: 55 58 61 00 (felles ekspedisjon for IGS og SIH)
Faks: 55 58 61 30

 

Forskerutd./PhD:

Daniel Gundersen - phdkoordinator
Gunhild Koldal - Kvote

 

Forskningsadm: 

Personal: 

Anja Bere (i permisjon)
Elin Myhrvold (vikar), tlf:+47 55 58 60 11 

 

 

TVEPS:

Ane Johannessen
Tiril Grimeland

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
www.uib.no/tveps

Etter- og videreutd:

CISMAC:

Ingvild Hope 
Solfrid Vikøren 
Ane Straume
Filiz Ipek

 

Senter for fremragende forskning (SFF):
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health
www.cismac.org 

SEFAS:

Janne Bjorheim Bøe 
Gunhild Agdesteen 

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
www.uib.no/sefas