Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Faggrupper ved IGS

Faggruppene står for instituttets organisering av undervisning; de håndterer fagspesifikke saker; koordinerer undervisningen, driver pedagogisk og faglig utviklingsarbeid og vurderer løpende det faglige innholdet i studiene. Faggruppene fungerer videre som kompetansegrupper for instituttets forskningsgrupper. Alle lærere ved instituttet deltar i en relevant faggruppe, og ved spørsmål innenfor respektive fagfelt kan faggruppene kontaktes.