Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tidligere instituttleder ved Institutt for allmennmedisin, professor Per Fugelli døde 13.09.2017, etter lang tids kreftsykdom. Han var åpen i media om den uhelbredelige sykdommen, og var aktiv som talsperson for de svake i vårt samfunn.
Verdighetsenteret inviterer til: De sårbare og alvorlig syke gamle – Legens utfordringer og muligheter
En systematisk oversiktsartikkel påpeker manglende forskningsbasert dokumentasjon bak tiltaksplanen Liverpool Care Pathway. Artikkelforfatterne konkluderer med at LCP ikke er tilpasset behovene til døende personer med demens.
Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak, som særlig rammer unge voksne.
"Det eneste kick du får av dette er en veldig sterk smak i munnen av ingefær".
Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.
En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser at antall legebesøk for unge har økt 30 prosent etter at fraværsordningen ble innført.
I FN-undersøkelsen World Happiness Report nylig ble Norge kåret til verdens lykkeligste land. Men ikke alle har det like bra. Mange sliter med ensomhet, angst og dårlig helse. Noen dør fra oss alt for tidlig. Er det mulig å gjøre landet vårt enda bedre – særlig for dem som sliter?
Åpent nettkurs om arbeids- og miljømedisin ble tildelt årets Uglepris.
Den offentlige helsetjenesten har faktisk svært lite å lære av Helsetelefonen.
Årets uglepris går det innovative nettkurset «Occupational Health in Developing Countries» som har studenter over hele verden. Læringsmiljøprisen går til Mathilde B. Sørensen for utviklingen av det tverrfaglige emnet Geofarer.
– og det blir vi faktisk, i økende grad!
Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.
MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Scandinavian Journal of Primary Health Care tildelte sin "Paper of the Year"-pris til forskningsgruppe for samfunnsfarmasi
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.
Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". Inuitter i Canada har hatt store endringer i kostholdet i løpet av de siste generasjoner. Artikkelen ser på hvordan biomarkører for ernæring er relatert til psykiske plager.

Sider