Hjem

Institutt for informatikk

Prøveforelesning Md Naim

MSc. Md Naim vil holde følgende prøveforelesning for ph.d.-graden:

 

Oppgitt emne: "Communication avoiding algorithms"

 

Komité:

Leder: Professor Marc Bezem institutt for informatikk

Medlem: Professor Jan-Joachim Rückmann, institutt for informatikk

Medlem: Postdoktor Amer Abdo Mouawad, institutt for informatikk

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!