Hjem

Institutt for informatikk

Disputas - Christian Wilhelm Otterstad

Christian Wilhelm Otterstad disputerer 13. oktober 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen "Selected x86 Low-level Attacks and Mitigations"

Christian Wilhelm Otterstad disputerer fredag 13. oktober 2017.

Avhandlingens tittel: "Selected x86 Low-level Attacks and Mitigations"

Bedømmelseskomitéen består av:
Opponent: Ph.D. Dennis Andriesse, Vrije Universiteit Amsterdam
Opponent: Ph.D. Laszlo Erdodi, Universitetet i Oslo
Øvrig medlem av komiteen: Dr.Scient Håvard Raddum, Simula@UiB

 

Alle interesserte tilhørere er velkomne!