Hjem

Institutt for informatikk

En evaluering av masterprogrammet

Kobling av læringsresultater til Curriculum.

Dette seminaret gir et sammendrag av programeringen av master programmet i Informatikk.

For nærmere presentasjon av seminarets innhold se engelsk versjon av arrangementet.