Hjem
Click

Institutt for informatikk

Instituttråd

Instituttleder: fast plass

 

GRUPPE A: Valgt for fire år, fra høsten 2013

Medlemmer (6)

Inge Jonassen

Magne Haveraaen

Trond Steihaug

Helwig Hauser

Fedor Fomin

Øyvind Ytrehus

Vara (6)

Jan Arne Telle

Dag Haugland

Kjell Jørgen Hole

Stefan Bruckner

Michal Walicki

Marc Rehmsmeier

--------------

GRUPPE B: Valgt for ett år, fra høsten 2016

Medlem (1)

Marika Ivanova

Vara

Torstein Strømme

 

GRUPPE C: Valgt for fire år, fra høsten 2013

Medlemmer (2)

Mari Garaas Løchen

Tor Bastiansen

Vara

Liljan Myhr

 

GRUPPE D: Valgt for ett år, fra høsten 2016

Medlemmer (3)

Kristian Rosland

Kaja Dey

Erlend Hammer