Rusleturer for Informatikk

Bli med oss på tur!

2014-02_fjellveien.jpg

Skillingsbollepause i Fjellveien februar 2014
Cinnamon rolls in Fjellveien February 2014

Også i år vil alle ansatte ved Institutt for informatikk få tilbud om å gå en tur første tirsdag i hver måned. Vi går fra instituttet kl. 13.00. Vi vil gå i et tempo som kan passe for de fleste, og når vi når dagens turmål, blir det gratis skillingsboller til alle. Turene avsluttes i sentrum. Noen turer vil være ferdig rundt kl. 16.00, og noen kan vare endel lengre.

Foreløpig plan for 2014 (faste datoer, foreløpige turmål):

Tirsdag 4. februar: Fjellveien

Tirsdag 4. mars: Kanadaskogen

Tirsdag 1. april: Hordnesskogen

Tirsdag 6. mai: Smøråsfjellet

Tirsdag 3. juni: Kulturvandring med guide langs Nygårdshøyden

Høstens turer blir annonsert senere.

Før hver tur vil det bli litt mer informasjon om turen, og det vil bli påmelding. (Vi trenger påmelding på grunn av skillingsbollene, og fordi det i enkelte tilfeller må bestilles transport fra HiB til utgangspunktet for turen.)

Håper å se dere på mange av turene!