Fjernundervisning

Fjernstudiet som gis er i stor grad identisk med tilsvarende kurs som finnes ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen: INF 100 - Grunnkurs i programmering (Programmering I), INF 101 Videregående programmering (Programmering II). Disse kursene kan derfor inngå som starten på et studium ved denne eller en annen undervisningsinstitusjon.

Studiet er altså lagt opp som et fjernstudium uten samlinger der kommunikasjon mellom student og lærer foregår hovedsakelig via Internett.

Ut- og innlevering av ukeoppgaver og obligatoriske øvelser skjer via nettbaserte verktøy.

Eksamen kan avlegges lokalt/regionalt etter avtale.

Fjernstudiet har vært tilbudt siden høsten 1999 med gode resultater og har fått god evaluering av studentene.

Som fjernstudent kan du studere hjemme eller ved arbeidsplassen samtidig med at du er i jobb eller har andre plikter som hindrer deg i å delta i et fulltidsstudium ved universitet eller høyskole. Derfor blir et fjernstudium som dette også et økonomisk gunstig alternativ.

For mer informasjon, besøk fjernundervisningens nettsider.