Disputas

Disputas - Endre Mølster Lidal

Ph.d.-kandidat Endre Mølster Lidal, ved institutt for informatikk, vil på 25. juni 2013 forsvare sin avhandling for Ph.d.-graden.

Avhandlingens tittel: Sketch-based Storytelling for Cognitive Problem Solving

Medlemmer av evalueringskomiteen:

  • Dr. Stefan Bruckner, Professor, Department of Informatics, University of Bergen, Norway(leder)
  • Dr. Marie-Paule Cani, Professor, University of Grenoble INP-Ensimag, France
  • Dr. Joaquim Jorge, Professor, Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisboa, Portugal

Disputasen er åpen for alle interesserte. Velkommen!