Seminar

Mastereksamen i informatikk (algoritmer) for ALEXANDER N. SØRNES

Sensor: Morten Skogen, Havforskningsinstituttet.

Eksaminator/veileder: Fredrik Manne, institutt for informatikk

 

 

Masteroppgavens tittel:

 

"A Comparison of Vertex and Edge Partitioning Approaches for Parallel Maximal Matching”

 

Presentasjonen er åpen for alle interesserte. Velkommen!