Seminar

Mastereksamen i informatikk (sikker og pålitelig kommunikasjon) for OLE RYDLAND THORSEN

Sensor: Sondre Rønjom, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

 Eksaminator/veileder: Tor Helleseth, institutt for informatikk.

Masteroppgavens tittel:

 

"Grein

A New Non-Linear

Cryptoprimitive”

 

 

Presentasjonen er åpen for alle interesserte. Velkommen!