Disputas

Disputas - Edvin Fuglebakk

Ph.d kandidat ved institutt for informatikk, EDVIN FUGLEBAKK disputerer mandag 29. april for ph.d.-graden med avhandlingen:

"Methods for comparative analysis of the intrinsic motions of computational protein models


Evalueringskomiteen består av:

Opponent:

Førsteamanuensis, d. phil. Cristian Micheletti

SISSA, Trieste, Italia

 

Opponent:

Forskningsdirektør, ph.d. Marc Baaden

Institut de Biologie Physico-Chimique, Frankrike

 

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, Marc Rehmsmeier

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Fredrik Manne, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!