Seminar

Eksamen i kombinatorikk Erik Måland

Erik Måland avlegger eksamen i spesialpensum (kombinatorikk) den 12.12.

Sensor: Martin Vadshelle

Veileder: Pinar Heggernes.