Prøveforelesning

"Allostery and intrinsic disorders in transcription factors" - Prøveforelesning av Edvin Fuglebakk

Ph.d.-kandidat ved institutt for informatikk, Edvin Fuglebakk, holder prøveforelesning 03.04.13, kl 13:15.

Oppgitt tema:

"Allostery and intrinsic disorders in transcription factors"

Komité:

- Ingvar Eidhammer, professor, institutt for informatikk

- Rein Aasland, instituttleder, molekylærbiologisk institutt

- Marc Rehmsmeier, professor, institutt for informatikk

 

    Prøveforelesningen er åpen for alle interesserte.