Arrangement

IT-fagdag for VGS-elever i 3. klasse

 

Institutt for informatikk inviterer elever fra tredje-klasser i IT-fag og matematikk på videreg{#17}ående skoler i Bergen og Hordaland til IT-fagdag fredag 1.februar 2013. Hensikten er å presentere aktuelle bachelorstudier til flinke og ambisiø{#1C}se eleve, og gi faglig påfyll gjennom smakebiter av spennende forskning og kræsjkurs i programmering.

 

Program for dagen:

9:00 Velkomst ved instituttleder

9:15 Matte, data og raske penger, ved forsker Daniel Lokshtanov

10:15 Datagrafikk og visualisering, ved prof. Helwig Hauser

11:15 Sosiale Nettverk, ved prof. Jan Arne Telle

12:00 Lunsj

13:00 Verdens raskeste programmeringskurs, fø{#1C}rste time

14:00 Verdens raskeste programmeringskurs, andre time

15:00 Lagkonkurranse i programmering

17:00 Pizza og premieutdeling (frivillig)

18:00 Sosialt samv{#1A}ær p{#17}a Det Akademiske Kvarter (frivillig)

 

 

Det er begrensent antall plasser på fagdagen. Elever som ønsker å være med svarer på forhånd på noen spørsmål, og er så med i konkurransen om å få delta.

Spørsmål om påmelding/konkurranse kan rettes til ansvarlig for IT-fagdagen Jan Arne Telle: jan.arne.telle@ii.uib.no