Disputas

Disputas - Chirag Nepal

Ph.d kandidat ved institutt for informatikk, CHIRAG NEPAL disputerer fredag 3.mai for ph.d.-graden med avhandlingen:

”Regulatory mechanisms of non-coding RNAs during zebrafish embryogenesis


Evalueringskomiteen består av:

 

Opponent:

Professor Nicholas M. Luscombe

UCL Genetics Institute, Storbritannia

 

Opponent:

Principal Investigator, ph.d. Fiona C.Wardle

King’s College London, Storbritannia

 

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, ph.d. Ingvar Eidhammer

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Jon Vidar Helvik, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!