Studer datafag!

UiB tilbyr flere dataorienterte bachelorprogrammer. Her finner du informasjon om innholdet ide ulike programmene og hvilke opptakskrav hvert program har. Felles for alle programmene, er at du må huske å søke Samordna opptak innen fristen 15. april.

Bachelor i datavitenskap

Et teoretisk orientert studieprogram, med innslag av praktiske emner, som kombinerer datafag og matematikk. Krever gode forkunnskaper i matematikk. Avhengig av hvilke valgemner du tar, gjør studiet deg kvalifisert for masterstudier i både matematikk og informatikk.

Les mer om innhold og opptakskrav

Bachelor i datateknologi

Et både praktisk og teoretisk studieprogram som handler om å løse problemer ved hjelp av datamaskiner. Krever at du har interesse for matematikk og at du liker å tenke analytisk. Med fullført grad kan du søke videre opptak til masterstudiet i informatikk. Studiet har høye søkertall.

Les mer om innhold og opptakskrav

Bachelor i informatikk-matematikk-økonomi

Et tverrfaglig studieprogram som lærer deg å modellere ulike problemstillinger og løse dem ved hjelp av datamaskiner. Studiet kombinerer emner innen statistikk og økonomi. Krever gode forkunnskaper i matematikk og interesse for problemløsning. Avhengig av hvilke valg du tar, gjør studiet deg kvalifisert for masterstudier i informatikk, statistikk eller samfunnsøkonomi.

Les mer om innhold og opptakskrav