Hjem

Institutt for informatikk

Masterstudent i programvareutvikling

Cecilie er student på fellesgraden i programutvikling.

Flere medstudenter er allerede ute i jobb, og det er kjekt å høre hvilke erfaringer de har å dele.

Hva har du gjort i dag?
- I dag begynte jeg dagen med obligatorisk gruppearbeid. Gruppearbeidet er en del av et kurs som baserer seg på mye obligatoriske oppmøter hvor vi jobber med praktisk oppgaver. Vi arbeidet i et Scrum team på fem personer. Teamet har blitt tildelt arbeidsoppgaver av oppdragsgiver (som er to av foreleserne). Vi løste oppgaven ved å jobbe fremtidsrettet mot estimerte delmål og hadde møter innad i gruppen hvor vi tok opp hva vi hadde gjort, hva vi jobbet med for øyeblikket og om det var oppstått noen problemer.

Gruppearbeidet er kontinuerlig og vi har ukentlige møter med oppdragsgiver for å bekrefte at arbeidet vi utfører står i henhold til hva kunden ønsker. Denne arbeidsmetoden er utbredt for programvareutviklere og gir meg en god arbeidserfaring før jeg skal inn i arbeidslivet.

Etter utført arbeidsdag fortsatte jeg dagen med å forbrede et møte med min veileder i masterprosjektet. Vi har regelmessige møter hvor vi diskuterer masterprosjektet. Jeg har nettopp begynt på prosjektet så tematikken i møtet basere seg på fremdrift og innfallsvinkel på masteroppgaven.


Hva er ditt masterprosjekt?
- Jeg skal utvikle en klient til en webapplikasjon for geografiske data. Prosjektet er i samarbeid med Nansensenteret og skal lages for et forskningsprosjekt som samler inn data som temperatur, saltinnhold o.l i havet i nordområdene. Den tidligere klienten baserer seg på en gammel skrivebordsapplikasjon som har et rikt brukergrensesnitt med kompliserte funksjoner for å søke opp, undersøke og analysere forskningsdata. Jeg skal lage en ny klient og har valgt å forske på å forbedre brukbarheten og brukeropplevelsen i et enkelt og tilrettelagt brukergrensesnitt.


Hva er kjekt ved å være student på fellesgraden i programutvikling?
- Det er kjekt å møte et internasjonalt samfunn av mennesker med ulik bakgrunn. Flere medstudenter er allerede ute i jobb, og det er kjekt å høre hvilke erfaringer de har å dele. Det er også kjekt å få en bredere bakgrunn innen programvareutvikling og en orientering i nyttige teknologier for å bli en god programvareutvikler. Jeg liker også de ulike bedriftspresentasjonene hvor bedrifter forteller om seg selv og hva de jobber med. Det er en fin måte å bli kjent med ulike IT-bedrifter på.


Hva vil du bruke utdannelsen din til etter fullført grad?
- Etter fullført mastergrad vil jeg komme meg ut i arbeidslivet og jobbe som programvareutvikler med teknologier rettet mot web og mobil. Det er et bredt arbeidsmarked og mange spennende norske IT bedrifter som nasjonalt og internasjonalt jobber med spennende innovative løsninger. Jeg ser frem imot å ta en del av spennende utviklingsmiljø og trigge nysgjerrigheten og lidenskapen for brukervennlige og nyttige applikasjoner.