Hjem

Institutt for informatikk

Ansatte ved Institutt for informatikk

Navid Ghaedi Bardehs bilde
Jean Blairs bilde
Bram Burgers bilde

Bram Burger

Stipendiat, Computational Biology Unit (CBU), PROBE

Institutt for informatikk

Bram.Burger@uib.no

Nicolas Delaleus bilde

Nicolas Delaleu

Forsker, Group Leader; ‘Omics’ Data Analysis and Visualization Group

Institutt for informatikk

  • +47 55 97 46 64

Nicolas.Delaleu@uib.no

Yehia Mokhtar Farags bilde

Yehia Mokhtar Farag

Avdelingsingeniør, Computational Biology Unit (CBU) ,PROBE

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 43 73

Yehia.Farag@uib.no

Inge Jonassens bilde

Inge Jonassen

Professor, også leder av Computational Biology Unit

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 47 13
  • +47 905 24 316

Inge.Jonassen@uib.no

Rune Kleppes bilde

Rune Kleppe

Seniorrådgiver, Koordinator i Senter for Digitalt Liv Norge ved UiB

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 40 68

Rune.Kleppe@uib.no

Charitra Kumar Mishras bilde

Charitra Kumar Mishra

Forsker, and Service Scientist » `The Norwegian Bioinformatics platform helpdesk` and `Informatics Department, University of Bergen`

Institutt for informatikk

Charitra-Kumar.Mishra@uib.no

Khalid Azim Mughals bilde

Khalid Azim Mughal

Førsteamanuensis

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 41 52
  • +47 934 86 450

Khalid.Mughal@uib.no

Liljan Myhrs bilde

Liljan Myhr

Førstekonsulent

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 42 74
  • +47 473 67 644

Liljan.Myhr@uib.no

Kjell Petersens bilde

Kjell Petersen

Forsker, Gruppeleder CBU Servicegruppe

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 40 37

Kjell.Petersen@uib.no

Sider