Universitetet i Bergen : Årsmelding 1998

Priser

Meltzer-prisen for yngre forskere ble i 1998 delt mellom dr.scient. Jannicke Hilland, for oljeforskning, og dr.med. Vidar M. Steen, for forskning innen biologisk psykiatri. Hver av prisvinnerne ble tildelt kr. 100 000.

I anledning Meltzer-fondets 50-års- jubileum ble dr.philos. Terje Tvedt tildelt en formidlingspris på kr. 100 000 for arbeidet med fjernsynsserien ”En reise i vannets historie”.

– Dette var mer overraskende enn å vinne i lotto, sa en gledestrålende Terje Tvedt, da han mottok 100 000 kroner fra Lauritz Meltzer Høyskolefond for sitt arbeid med tv-serien «Vannets historie».
Utdelingene fra fondet var ekstra store i 1998, som en markering av fondets 50-årsjubileum. Tvedt mottok således en spesialpris for «fremragende forskningsformidling».


Aswan, Egypt - utsikt over parti fra Nilen. Foto: A. M. Leines, NRK.


«Vannets historie» var en storstilt satsing fra NRK-Hordaland i samarbeid med, og etter initiativ fra, Universitetet i Bergen. Den gikk i fire episoder på NRK senhøstes 1997, med reprise i romjulen samme år. Serien fokuserte på forholdet mellom mennesket og ferskvann og gav omfattende innsikt i menneskets forhold til vann i et historisk, økonomisk, politisk og religiøst perspektiv.
Terje Tvedt, til daglig forskningsleder ved Senter for utviklingsforskning, var forgrunnsfigur i programmene, og hans fagkunnskaper og interesse for vannets problematikk var utgangspunktet for serien. I over et år reiste han og fjernsynsteamet verden rundt for å besøke steder og møte folk som fortalte sin del av vannets historie. I sin takketale berømmet Tvedt Universitetet for å ha omfavnet vannprosjektet fra første øyeblikk.

 
Professor Kjell Hole ble tildelt Søren Falch og Øienlæge Sigurd Falchs prisbelønning på kr. 200 000 for fremragende lederskap innen medisinsk forskning. Professor Hole har gjennom 25 år arbeidet med smerteforskning, og er i dag en internasjonal kapasitet på området. Professor Hole var også en av de første forskerne ved Universitetet i Bergen som oppnådde EU-finansiering av sin forskning.

 


Dr.med. Vidar M. Steen delte Meltzer-prisen for yngre forskere i 1998, for sin forskning innen biologisk psykiatri. Her sammen med familiens representant Helle Meltzer.
 
Avtroppende rektor Jan Fridthjof Bernt sammen med dr.scient Jannicke Hilland, som delte Meltzer-prisen for yngre forskere i 1998, for sin forskning på olje.


Noen hovedtall for virksomheten