Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye metoder for diagnostikk av autoimmune sykdommer

Ng’weina Francis Magitta   
Ng’weina Francis Magitta disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen 19. mars 2010 med avhandlingen: ”Molekylærgenetiske og immunologiske aspekter av autoimmun Addisons sykdom og autoimmunt polyendokrint syndrom type I”.

Kroppen forsvarer seg normalt mot fremmede stoffer og infeksjoner ved hjelp av fysiske barrierer og utskillelse av kjemiske stoffer og immunceller. En sjelden gang bygger kroppen opp angrepsstrategier rettet mot sine egne celler, vev og organer med det resultat at de ødelegges og at funksjonen nedsettes og endelig til at autoimmune sykdommer oppstår. Ved Addisons sykdom er det binyrebarken som ødelegges mens det ved autoimmunt syndrom type I (APS-I) skjer en ødeleggelse av både binyrebarken og mange andre vev og organer.

Autoimmune sykdommer kan være nedarvet og diagnosen stilles tidlig, før sykdommen bryter ut. Pasienter har målbare autoantistoffer ved sykdomsstart og disse kan brukes til screening for sykdom. Det finnes ingen definitiv kur for sykdommene. Pasientene trenger behandling ved spesialiserte sentre.

Målet for Magittas doktorgradsarbeid har vært å lete etter gener som øker risikoen for å utvikle autoimmun sykdom, å studere sirkulerende autoantistoffer hos pasienter med APS-I, og å finne bedre metoder for å stille diagnosen hos disse pasientene. Han har funnet holdepunkt for nye gener som øker risikoen for Addisons sykdom. Han har videre påvist nye proteinmolekyler som er mål for autoantistoffer ved APS-I og vist hvordan disse kan utnyttes for bedre diagnostikk av disse pasientene.

Personalia:
Ng’weina Francis Magitta er født i 1974 i Nyamerambaro, Tarime i Tanzania. Han ble cand. med. i 2001 ved universitetet i Dar-es-Salaam. Han begynte sitt doktorarbeid i 2005 og prosjektet er utført ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, endokrinologisk seksjon, Institutt for Indremedisin og senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.03.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Diagnosis and control of diabetes mellitus in low-income countries including cost-benefit aspects”
Sted: Auditorium B302, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2010, kl. 10:15, Auditorium B302, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Ng’weina Francis Magitta ,tlf: 46 88 73 18, epost: nma088@student.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side