Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Havstrømmene kartlagt flere tusen år bakover i tid

Andrea D. Tegzes   

Andrea Diana Tegzes disputerer torsdag 7. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The main branch of the Atlantic inflow into the Nordic Seas over the Holocene; an analysis of its longer-term variability and its potential impact on climate”.

Innstrømmingen av varmt vann fra Golfstrømsystemet langs den norske sokkelen strekker seg helt inn i Polbassenget, og har stor betydning for økosystemene i havet og for fiskeriene. Økende varmetransport de siste 10-årene bidrar til tilbakegangen av sjøis i Barentshavet. Det finnes målinger av temperaturen i denne transporten tilbake ca 100 år, mens målinger av styrken på innstrømmingen og dermed mengden av varmt vann som strømmer inn, går bare noen få tiår tilbake, og vi vet derfor lite om hvordan den varierer. Ved å benytte det forholdet at strømmen sorterer sedimentene har Tegzes utarbeidet detaljerte beregninger av variasjonene i strømstyrke mer enn 9000 år bakover i tid. Sterkere strøm sorterer bort de fineste delene av sedimentene, slik at mengden finmateriale gjenspeiler strømstyrken under avsetningen av dem.

I spesielle avsetninger langs sokkelen avleires det sedimenter der disse variasjonene kan studeres i stor detalj over lange tidsrom. Tegzes viser i ett delarbeid hvordan kornstørrelsesmetoden kan benyttes til å tolke strømvariasjoner, og har i to delarbeider utarbeidet data som viser variasjonene bakover i tid. Det ene arbeidet viser betydelige endringer knyttet til kjente klimavariasjoner slik som varmeperioden i Middelalderen og den påfølgende ”Lille istid”, og viser at det er trolig at endringene i havstrømmen skyldes variasjoner på styrken og retningen på vindene i Nordatlanteren.

I det andre arbeidet studerer Tegzes hvordan en brå nedkjølning omtrent da istiden tok slutt henger sammen med svekning av innstrømming av varmt vann til Norskehavet. Årsaken til nedkjølningen var en brå tapning av store bredemte sjøer i Nord-Amerika, men den omfattende effekten dette fikk over store områder hang sammen med at havet ikke transporterte varme som før. Dette er nye resultat som kaster lys over hvor stabile havstrømmene er under forskjellige klimaforhold.

Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd som del i det felleseuropeiske forskningsprosjektet Amocint. Prof. Eystein Jansen har vært hovedveileder. Under arbeidet med avhandlingen har Tegzes vært tilknyttet Bjerknessenteret og ansatt i Uni Research AS.

Personalia:
Tegzes ble født i Pécs i Ungarn. Etter økonomistudier i hjembyen arbeidet hun i tre år for FN i Wien, og begynte i 2004 naturvitenskapelige studier ved Universitetet i Cambridge der hun tok en mastergrad i geovitenskap. Deretter kom hun i 2008 til Bjerknessenteret og Uni Research for å arbeide med dr.gradsprosjektet hun nå skal forsvare.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.02.2013, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Environmental and nutritional influences on egg quality in marine fish, and possible related challenges in the production of marine juveniles».
Sted: Auditorium 5, 3 etg. Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.03.2013, kl. 13.15, Auditorium 5, 3 etg. Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Andrea Diana Tegzes, tlf. +36-70-267-1795, epost: andrea.tegzes@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side